Wonen

 

De regie op de woningmarkt dient teruggepakt te worden. 

Onder geen voorwaarde wil ZeisterBelang bouwen in het groen.
ZeisterBelang stelt vraagtekens bij verplichting vanuit Den Haag om meer dan 100.000 woningen per jaar te bouwen.
Daarnaast wil ZeisterBelang de macht van projectontwikkelaars terugdringen.
Wij pleiten voor een zelfbewoningsplicht en de invoering van een anti-speculatiebeding.
Als wij nu alles volbouwen dan gaat dit onherroepelijk en onomkeerbaar ten koste van de natuur.
De natuur is van onschatbare waarde voor ons welzijn en daardoor onbetaalbaar. Zeist is groen en dat moet zo blijven.

Dus we moeten slimmer bouwen: binnenstedelijk, door herbestemming van bestaande bouw zoals bijvoorbeeld lege kantoorpanden en daar waar mogelijk: door hogere bouw. Daarnaast moet leegstand bestreden worden; 5% van de woningen in Zeist zijn momenteel niet bewoond! (bron: AlleCijfers.nl)

ZeisterBelang wil dat 75% van het woningaanbod naar Zeistenaren gaat.
Wij willen bouwen voor onze eigen jongeren, starters, senioren en minder kapitaal-krachtigen.

 

Zeist bouwt voor Zeistenaren

 

Kortom:

  1. Nooit bouwen in het groen; groen blijft groen;
  2. 75% woningaanbod naar Zeistenaren;
  3. Terugdringing macht projectontwikkelaars;
  4. Invoering zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding;
  5. Kritisch zijn op de bouwcijfers die Den Haag ons oplegt;
  6. Slimmer bouwen en herbestemming bestaande panden;
  7. Leegstand bestrijden.


Word lid