Transparantie en een open cultuur

 

ZeisterBelang zet zich in vooreen bestuur dat transparantie, openheid en actieve verantwoording als kernpunten heeft. 

Politiek en bestuur moeten dienstbaar zijn aan de gemeenschap. Alleen een bestuur dat open en transparant is, wordt door de inwoners vertrouwd.
De inwoners van Zeist zijn betrokken en willen serieus genomen worden.
Zij willen actief invloed uitoefenen op de besluiten die door de gemeente genomen worden. Inspraak betekent niet: je zin krijgen, maar gehoord worden.
Een heldere en tijdige communicatie over toekomstige projecten is daarbij van groot belang. Een zakelijke benadering vanuit een open houding is hierbij het vertrekpunt.
In dit kader is ZeisterBelang een voorstander van het referendum met betrekking tot belangrijke, grote projecten.

Heldere en complete informatie


Kortom:

  1. Betere inwonerparticipatie;
  2. Instellen burgerpanels;
  3. Instellen referendum bij belangrijke projecten.
Word lid