Leefbaarheid en veiligheid

 

Sommige wijken in Zeist kampen met een (uiteenlopende) combinatie en opeenstapeling van problemen met betrekking tot onderwijs, werk/armoede/inclusie, veiligheid/ondermijning, wonen en gezondheid. 

Men worstelt met ogenschijnlijk simpele vragen als: Wat moet ik doen bij burenoverlast? Waar kan ik stankoverlast melden? Hoe kan ik overlast door houtrook voorkomen of verminderen? Hoe rij ik veilig over de fietspaden?
In voorgaande jaren hebben vooral bewoners in Zeist West veel te maken gehad met overlast van jongeren. Dit heeft het gevoel van veiligheid in de wijk verminderd. Veelvoorkomende vormen van criminaliteit waren jeugdoverlast, woninginbraak, horecageweld en -vernieling en auto-inbraken.  
ZeisterBelang zet vol in op veiligheid.

Nuchter en nabij

 

Kortom:

  1. Een toegankelijke gemeentelijke overheid;
  2. Eénduidige, toegankelijke informatie;
  3. Handhaving door goedopgeleide BOA’s;
  4. Snelheidshandhaving in heel Zeist;
  5. Onderhoud van groen ter verbetering van de verkeersveiligheid.
Word lid