Welzijn boven welvaart

 

In Nederland zijn er mensen die huizen voor hun kinderen kopen en mensen die nauwelijks hun eigen huur kunnen betalen. 

Lang werd met name door politiek rechts gedacht dat deze ongelijkheid te billijken is, omdat mensen zouden beschikken over gelijke kansen. Dat is niet meer vol te houden.
Rapport na rapport bevestigt dat talenten, erfenissen en fijne ouders ongelijk zijn verdeeld, en dat er nooit werkelijk sprake kan zijn van gelijke kansen.
De opvatting dat ieder mens ten diepste evenveel waard is, vereist dat we iedere ongelijkheid ter discussie moeten stellen. Met andere woorden: we moeten anders geen nadenken over welvaart. Want als die welvaart nooit eerlijk is verdeeld, maar we wel evenveel waard zijn, is herverdeling op zijn plaats.
Als er iets is, dat de corona-crisis duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat kwaliteit van leven belangrijker is dan economische groei tot elke prijs. ZeisterBelang pleit daarom voor een proef met een bestaansminimum.
Een basisinkomen voor iedereen. “Gratis” geld, zonder verplichtingen.
In 2020 is het bewijs geleverd: de regering ging over tot verregaande maat-regelen om iedereen van een bestaansminimum te voorzien. En als het in tijden van malaise wel lukt, waarom dan niet in tijden van voorspoed?
Je zou kunnen zeggen: de corona-crisis heeft de behoefte aan een basisinkomen in een stroomversnelling gebracht. De economische gevolgen van de corona-crisis hebben duidelijk gemaakt, hoeveel werkenden in Nederland zich na een maand al niet redden zonder inkomen. Om nog maar te zwijgen over de mensen met een uitkering, voor wie het al jaren niet loont om een baan te zoeken.
We moeten ervoor zorgen dat iedereen een fatsoenlijk leven kan leiden – ongeacht iemands vermogen om kansen te pakken.

 

Kortom:

  1. Invoering pilot basis-inkomen.
Word lid