Integriteit

 

Uitspraak van wijlen Ien Dales, minister van BZ, op het Congres van de VNG in juni 1992:
“Nederland is een democratische rechtsstaat. Dat begrip draagt uitdrukkelijk het element van integriteit in zich. Een overheid kan niet èn rechtsstaat zijn èn niet integer. 

Een niet-integere overheid kan de rechtsorde niet handhaven. De overheid is òf wel òf niet integer.
Een beetje integer kan niet. En met de integriteit van de overheid valt of staat het bestuur; aantasting van de integriteit van de overheid betekent niet minder dan dat de overheid het vertrouwen van de burgers verliest. En zònder dat vertrouwen van de burger kan de democratie niet. Dan is er geen democratie meer.”
In kort: zonder integriteit in de politiek valt het vertrouwen weg en daarmee functioneert de democratie uiteindelijk niet meer en dat is wat er nu speelt.
Vandaag de dag is beeldvorming belangrijker dan inhoud. Wij moeten weer terug naar de inhoud.
ZeisterBelang wil geen beroepspolitici, maar representatieve volks-vertegenwoordigers. Geen meelopers, maar vrijdenkers.
ZeisterBelang is voor een kleinere overheid; meer dan de helft van het BBP (Bruto Binnenlands Product) komt voor rekening van de overheid.
Deze is nu een monsterlijke veelvraat geworden, gericht op eigen voortbestaan en uitbreiding.

Kortom:

  1. Integriteit hoger op de politieke agenda;
  2. Een kleinere overheid.

Word lid