Financiën in perspectief

 

Iets wat meermaals wordt herhaald maar ook meermaals in de media is verschenen in de afgelopen jaren. Het statement is dan ook juist, de gemeente Zeist staat er financieel goed voor en kan zware financiële klappen opvangen mochten die zich voordoen. De gemeente Zeist staat op plek 6 met de laagste OZB tarieven van alle gemeenten in Nederland. Iets waar we als gemeente trots op mogen zijn. 

Er is echter de afgelopen 2 jaar veel veranderd. De Covid-19 crisis begon in maart 2020 waardoor er veel onzekerheden zijn ontstaan. Winkels werden gesloten, men diende vanuit huis te gaan werken en grote zorgen over dierbaren die niet meer naar de supermarkt durfden om niet besmet te raken. Het rijk heeft miljarden uitgetrokken om bedrijven overeind te houden, een nobel gebaar. Echter, deze middelen zullen weer terugverdiend moeten worden. Vooralsnog een grote onzekerheid voor gemeenten, omdat er flink gesneden gaat worden in de Rijksbijdrages. Zo ook met herijking van het gemeentefonds wat voor de gemeente Zeist 6 miljoen minder zou kunnen betekenen.

Kunnen we daarmee blijven concluderen dat Zeist er goed voor staat? In 2021 is er een inwoners advies commissie (IAC) opgericht om de gemeente Zeist te helpen met ideeën om te kunnen bezuinigen. De gemeente Zeist komt structureel € 10 miljoen tekort op de begroting, een enorme opgave op een jaarrekening van circa € 150 miljoen. Dit is nog exclusief de herijking van het gemeentefonds. Als we de rekensom maken moet Zeist 10% op de jaarlijkse begroting gaan bezuinigen, iets wat pijn gaat doen bij de gemeente maar ook in de portemonnee van de burger.

 

Alleen ga je sneller; maar samen kom je verder

 

In de aankomende jaren zal Nederland verder moeten bouwen aan het herstel van de Covid-19 crisis, en zo ook de gemeente Zeist. Er dient bezuinigd te worden in Zeist, maar dit moet niet tot gevolg hebben dat deze bezuinigingen afbreuk doen aan de zorg voor elkaar in Zeist. ZeisterBelang maakt zich hard voor een transparante gemeente wat betreft de financiën.

Kortom:

  1. Terugdringen onnodige uitgaven;
  2. Vergroten belastinginkomsten, waarbij geldt: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten;
  3. Ontzien van de financieel zwakkere inwoners.
Word lid