Beheer Openbare Ruimte

 

De gemeente Zeist is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte. 

Openbare ruimte is een breed begrip: het gaat niet alleen over openbare verlichting, wegen, groen en gladheidsbestrijding, maar ook over water, afvalinzameling en begraafplaatsen.
De inwoners van Zeist mogen erop vertrouwen, dat vuilnisbakken op tijd worden geleegd, fietspaden veilig zijn en bankjes in het groen netjes zijn. Oftewel: dat de openbare ruimte schoon is en goed onderhouden wordt.
De gemeente Zeist kan hierbij gebruikmaken van bewonerpanels, die advies geven om hun buurt leefbaar te houden. Daarbij kan de gemeente Zeist bewoners actief stimuleren om delen van de openbare ruimte te onderhouden, bijvoorbeeld door (heel laagdrempelig) groenstroken te laten adopteren.
De gemeenteraad kan zelf bepalen op welk niveau de openbare ruimte wordt onderhouden, waar dat binnen de gemeente kan verschillen. Bij beheer en onderhoud heeft de gemeente te maken met uiteenlopende wetgeving.  Een aantal van deze wetten zal vanaf 1 juli 2022 geheel of gedeeltelijk opgaan in de Omgevingswet. In algemene zin heeft de gemeente de plicht ervoor te zorgen dat de openbare ruimte een veilige omgeving is voor haar inwoners.
Onderzoek heeft uitgewezen dat een vervuilde leefomgeving uitnodigt tot het achteloos dumpen van afval. Afval trekt afval aan. Bron: Milieu Centraal.

 

Kortom:

  1. De Openbare Ruimte is schoon en veilig;
  2. Inwoners worden actief bij beheer en onderhoud betrokken.
Word lid