Afval: aan de juiste kant beginnen

 

ZeisterBelang is een voorstander van nascheiding van afval. 

Nascheiding is effectiever, efficiënter en goedkoper.
Het afval wordt optimaal ingezameld, hieruit worden zoveel mogelijk grondstoffen teruggewonnen en vervolgens worden duurzame energie en biogas geproduceerd.

Maar nòg belangrijker dan nascheiding is het belang om afval te reduceren.
Dus beide: afval terugdringen èn nascheiding.
Plastic wordt nu niet alleen als verpakkingsmateriaal gebruikt, maar ook als brandstof voor de verbrandingsovens met de bijkomende vervuiling.
Daarnaast komt plastic in ons milieu terecht in de vorm van plastic nanodeeltjes, dus ook in onze voedselketen.
Minder afval produceren betekent ook: minder inspanning om het afval te verwerken, met de daarbij gepaard gaande kosten en belasting voor het milieu.
Ook in 2020 zijn de kosten voor afvalverwerking weer fors gestegen en dat raakt elke Zeistenaar.

Stimuleren van het reduceren en het nascheiden van afval betekent meer waardevolle stoffen die hergebruikt kunnen worden.
Hierdoor zijn er minder nieuwe grondstoffen, energie en geld nodig om nieuwe materialen te produceren.
Hierdoor worden het milieu en de portemonnee van de inwoner van Zeist ontzien.
Een win-win situatie voor milieu en burger!

Van afval naar grondstof

Kortom:

  1. Nascheiding van afval;
  2. Stimuleren van het reduceren van afval;
  3. Plastic als verpakkingsmateriaal terugdringen.
Word lid